Vi är specialister på mjukfogning och estetisk fogning


Miljödeklaration

 

  • Vi ställer höga krav på våra leverantörer om kvalitet samt miljöenliga material.
  • Vår målsättning är att arbeta med miljödeklarerade produkter.
  • Vi utbildar vår personal genom fortlöpande utbildning hos Sveriges Fogbranschens Riksförbund beträffande miljöfrågor.
  • Vi verkar för att förbättra vår kunskap angående materialet och dess miljöpåverkan.
                          Kvalitetsplan
  • Företaget arbetar efter Sveriges Fogbranschens Riksförbund (SFR) rekommendationer beträffande kvalitet, samt vad gäller garanti och miljöfrågor.
  • Vi samarbetar med våra materialleverantörer samt följer deras anvisningar.
  • Personalen har högsta kompetens och deltar aktivt i fortbildningsverksamhet, både inom och utanför företaget.
  • Normer, branschregler samt rekommendationer efterföljs noggrant vid entreprenaden.
  • Kontroll och utvärdering av material utföres, även kontroll av konstruktioner samt byggkomponenter i samråd med beställaren.
  • Vi har kontinuerlig kontakt med kunden för att nå snabba lösningar på problem som kan uppstå.

IMG_4333
IMG_4333
IMG_8811
IMG_8811
bild 3
bild 3