Vi är specialister på mjukfogning och estetisk fogning


Miljödeklaration

 

 • Vi ställer höga krav på våra leverantörer om kvalitet samt miljöenliga material.
 • Vår målsättning är att arbeta med miljödeklarerade produkter.
 • Vi utbildar vår personal genom fortlöpande utbildning hos Sveriges Fogbranschens Riksförbund beträffande miljöfrågor.
 • Vi verkar för att förbättra vår kunskap angående materialet och dess miljöpåverkan.
                          Kvalitetsplan
 • Företaget arbetar efter Sveriges Fogbranschens Riksförbund (SFR) rekommendationer beträffande kvalitet, samt vad gäller garanti och miljöfrågor.
 • Vi samarbetar med våra materialleverantörer samt följer deras anvisningar.
 • Personalen har högsta kompetens och deltar aktivt i fortbildningsverksamhet, både inom och utanför företaget.
 • Normer, branschregler samt rekommendationer efterföljs noggrant vid entreprenaden.
 • Kontroll och utvärdering av material utföres, även kontroll av konstruktioner samt byggkomponenter i samråd med beställaren.
 • Vi har kontinuerlig kontakt med kunden för att nå snabba lösningar på problem som kan uppstå.

 • IMG_4333
  IMG_4333
 • IMG_8811
  IMG_8811
 • bild 3
  bild 3